İnsanın gerçek tarihi 6

2017-07-20 15:33:00

6. BÖLÜM İlk sağlıklı bebek dünyaya gelmişti. Elleri iş görebilecek gibiydi, normal sesler çıkarabiliyordu. Dik durabilecekti. Annunaki, pirimat karışımı ilk melez dünyalı varlık, var edilmiş oldu. İlk LULU AMELU (İlkel İşçi) yaratılmış oldu, bu günkü Amele sözcüğünün kaynağıda bu kelimedir. Bu din kitaplarında, ''biz insanı çamurdan, ve bir damla meniden yarattık'' diye anlatılan olaydır. Din kitaplarında dine göre anlatım farlılıklarıda olsa, hepsi, insanın çamurdan, ve bir damla, meni bazen su ile yaratıldığını yazar. Ve biz insanı kendi suretimizden yarttık, yada insana kendi ruhumuzdan üfledikle, ne anlatılmak istediğinide öğrenmiş oldunuz. İnsan Annunaki dölüyle var edildi, ve Annunakiye benzedi. Yani kendi suretinden yaratılmış oldu. Yeni doğan çocukta, sadece bir tek değişiklik vardı. Penisinin üzeri bir çeşit et parçası ile kaplıydı, bir zarla. Annunakilerde bu yoktu, onlar bu günkü anlayışımızla doğuştan sünnetli gibi doğardı. O zaman Bilge Enki şöyle dedi. ''Bu işaret Annunakilerden , insanı ayırsın. Bu insanın işareti olsun..'' Bu daha sonra Annunakilere benzeyebilmek için Sünnet denilen geleneği başlatacaktı, ama çok daha sonra. İbrahime sünnet emri gelmişti mesela, ve o bir keserle kendini sünnet etti. İbrahimde melez bir Annunakiydi, ve Annunakilerin penisleri normal dünyalılardan çok büyüktü, İbrahimin keser kullanması bu sebepledir. Bu hikayeleri lütfen googlede araştırın. Arayana bilgi çok. Ninmah ürettiği bebeği kucağına aldı, onu emzirdi, saçını okşadı, ''Ona Adamu diyeceğim dedi, dünyanın çamuru anlamında'' ve ilk Adem oluşmuş oldu. Enkide şöyle dedi : '' Şimdi bir işçiler ordusuna ihtiyaç var, bunu kalıp olarak kulla... Devamı

İnsanın gerçek tarihi 5

2017-07-20 15:31:00

Bu bölüme başlamadan size ME leri anlatmam lazım. Nibirru teknolojisinde ME diye bişey var. Bi çeşit bilgi bankası, ama içinde gerekli materyallerde var..Hemen hemen herşeyin bilgisi bu ME lerde var..Örneğin çiftçilik bilgisi ME ler olmadan dünyada çiftçilik başlatılamıyor, yada gen teknoılojisi, yada Hayvancılık..Yani yaşama ait ne tür bilgi gerekiyorsa bu ME lerde kayıtlı..ve ben bu kısa yazıda anlatmayacağım ama, Enkiden, ME leri çalmak için torunu sargoş edip koynuna giriyor, ve ME leri çalıyor o kadar değerli yani.. Tiamatta, yani dünyada kaos devam ederken, Enki bir tür pirimat türü görmüştü. Onlara yakındı, iki ayağı üzerinde durabiliyordu. Enlile şöyle söyledi: Bizim gibiler, Nibiru’dan!!!!! gelmişler, ürüyorlar. Oğlum Ningişzidda onların biçimlendiren özünü sınadı; bizimkileri andırıyor, iki yılan gibi birbirine dolanmışlar. ( Kromozomları tarif ediyor) Onlarınki bizim yaşam özümüzde birleştirildiğinde, işaretimiz onların üstünde olacak. İlkel işçi yaratılacak! Buyruklarımızı anlayacak, araç gereçlerimizi kullanacak, kazı yerlerindeki güç işleri o yapacak. Enlil karşı çıktı, kölelik Nibiruda çok çok yıllar önce yasaklanmıştı, köle bir sınıfı burda oluşturmak olmazdı. Birde şunu dedi: Yaratmak herşeyi yaratan Babaya mahsustur, bize değil.. Enki, bunların zaten varolduklarını ve başka çareleri olmadığını, çıkacak büyük isyanla, altın işlinin tamamen bitebileceğini, ve bununda gezegenlerinin ölümü demek olduğunu anlattı Enlile. Enlil buna tek başına karar vermek istemedi. Anuyu ve meclisi davet etti. Annunaki meclisi tartışmalar sonucu, denenmesi yönünde karar verdi. ARA NOT: Marsta üs kurulup, orda artık &ccedi... Devamı

İnsanın gerçek tarihi 4

2017-07-20 15:26:00

Bu bölüme başlamadan, Annunakiler hakkında bazı bilgiler vermem gerek. Gezegenleri Nibirru, bizim güneşimizin etrafında yaklaşık 3600 yılda döndüğü için, güneşten uzun süre uzak kaldıkları için, yaşam koşulları bizden farklıdır. Bize göer belki milyon yıla yakın yaşam süreleri var, dünya yılıyla tabii. Sümer tabletlerinde ne kadar yaşadıkları ile ilgili rakam yok, ama uzun yaşama sık vurgu var. Kırallıkla yönetiliyorlar. Ve her Monarşide olduğu gibi, kıral taraftarları ve rakipleri var, klanlar var. Yaşlanmak gibi bir detleri yok, yaş sorunu olmadığından küçük büyük gibi fazla bir dertleri yok. Aile içi evlilikler çok yaygın, kızkardeş, torun falan beraber olabiliyorlar, bu gayet normal karşılanıyor. Gezegen kendisini güneşten uzak olduğu dönemlerde ve güneşe yaklaştığında kalkan gibi koruyan kalın bir atmosfere sahip. Bu atmosfer gezegendeki yaşamın garantisi, ve bu atmosfer bozulmaya başladığı, ve delikler oluştuğu için, ölüm kalım meselesi olarak, gezegen kanunlarında, başka gezegene seyahat yasak olmasına rağmen altın aramak için dünyaya iniyorlar. Dünyada kaos devam ediyor, İsyanlar başlıyor. Marstaki üs'dede durum aynı. Marsın zorlu şartlarında çalışmak zorunda olanlarda isyan halinde. Anu dünyaya iniyor, meclis sürekli toplanıp çözüm derdinde. Bu arada eski Kıral Alalu, Anu'ya, altını bulmak için gezegene indiğini ve bulduğunu, artık kırallığın onun hakkı olduğunu söylüyor. Ve Anuyu tekrar güreşe davet ediyor. Anu bunu kabul ediyor, tekrar güreşiyorlar, ve Alalu tekrar yeniliyor. Ama utancın verdiği hırsla, Anunun erkeklik organına saldırıyor ve zarar veriyor. Anu tarafından tutukaltılıp yargılatılıyor. Marsa sürgüne gönderiliyor ve orda öldürülüyor. Sevilen bi... Devamı

İnsanın gerçek tarihi 3

2017-07-20 15:23:00

BÖLÜM 3 Nibirrunun Tiamtı yani dünyayı ortadan ikiye ayırması sırasında, hayırlıda bir olay yaşanmıştı. Nibirru dünyayı tohumlamıştı. Gezegensel koşullarla farklılıkda gösterse, dünyada artık yaşam başlamıştı. Çiçekler bitkiler ağaçlar, balıklar, ve çeşit hayvanlar oluşmuştu..Enki ekibiyle beraber , gelişmiş aletleriyle, dünyayı taradı, altın yataklarını keşfetti. Bir çok değişik yerde bu madenler bolca vardı. Bir sistem kurmak gerekiyordu. Ve bu altının Nibirruya aktarılması gerekiyordu. Bu çok adam, çok emek, ve çok sistem demekti. Ve ara istasyoınlar gerekiyordu. Enkinin yolladığı haberle bir çok Nibirrulu, pilot (dünyada Annunakiler olarak anılacaklar) dünyaya gelmeye başladı. Çok geniş bir yerleşim yeri kuruldu, çalışmalar başladı. Enki ve ekibi, ara istasyon olarak AY ı denediler, ay'dan yeterli verim alamayınca Marsa yöneldiler, ve uzun çalışmalar sonucu Marsta devasa bir üs kurdular. Dünayadaki Annunakiler madenlerde çalışmaya başladı, elde edilen altın tesislerde ayıklanıyor, uzay gemileriyle ara istasyonlara, ordanda Nibirruya yollanıyordu. Ama bir kaç zaman sonra Annunakiler isyan etmeye başladı. Çünkü onlar iyi eğitimli pilotlardı ve Amele gibi kullanılmaları canlarına tak etmişti. İsyanlar başladı, dünyaya huzursuzluk hakim oldu. O zaman Anunun diğer oğlu ve büyük Komutan Enlilde dünyay geldi, ve kardeşi Enkiye rağmen, dünya yönetimine el koydu. İdareyi ele aldı. Annuaki temsilcileri ile görüştüler, iş çok ağırdı, ve annunakiler bu işleri yapmak istemiyorlardı. Bu isyancıların bir bölümü Marstaki üsse gönderildi, Nibirrudan yeni Annunakiler geldi, ama sonuç değişmedi, İş çok ağırdı ve onlar madenci değildi.. Büyük Anuda dünyaya geld... Devamı

İnsanın gerçek tarihi 2

2017-07-20 15:20:00

Nibirru dünyanın yaklaşık on katı büyüklüğünde devasa bir gezegendi, ve bizim güneş sistemimize aitti. Bizden farklı olarak, çok ama çok geniş bir yörüngesi vardı ve güneş sistemimize girmesi yaklaşık 3.500 yıl sürüyordu. Ve her 3.500 yılda güneş sistemimize giriyor, bütün gezegenleri çekim gücüyle çekiyor, itiyor yada parçalıyordu. Bundan çok çok önceki gelişinde, güneş sistemimize girdiğinde, bir çok küçük gezegeni çekim gücüne alarak uydusu yapmıştı, bir çok gezegeni savurmuş , yörüngesini değiştirmişti.ve Tiamata (Dünya) hızla yaklaşırken, gezgenin mahvına sebep oluyordu. Tiamatta büyük patlamalar, seller ve büyük yarıklar meydana geliyordu. Bu yarıklardan birisine giren, Nibirrunun yeni uydularından biri, Tiamatı ortadan ikiye ayırdı..Parçalardan bir parça, zamanla tekrar gezegen haline gelirken, diğer kısım parçalanmaya devam etti ve astroid kuşağını olışturdu..Şimdi Nibirru gezegenindekiler uzay gemileriyle bu astroid kuşağını geçmeyeceklerini biliyorlardı ve çözüm arıyorlardı. Nibirruda büyük sorunlar yaşandığı dönemde, kıral Alaluydu. Ama bu sorunlarla başa çıkamdığı gerekçesiyle, muhalif kanattan Anu bir darbeyle yönetimi ele geçirmişti. Nibirru kanunlarına göre konseyin kararıyla, ikisi adil bir güreşe tutuştular, ve Anu güreşi kazanıp kırallığını pekiştirdi. Onuru kırılan Alalunun kaybedecek birşeyi yoktu, ve utanç içindeydi. Bu sebeple, ''hiçbir Nibbiruluya bişey olmasını istemiyorum, bu sebeple bu göreve ben gideceğim, bana bir gemi hazırlayın'' dedi..Bu öneri kabul edildi. Astroid kuşağından nasıl geçebileceği hakkında yorumlar yapıldı ve sonuçta Alalu yola çıktı..... Devamı