İnsanın gerçek hikayesi 7

2017-07-20 20:31:00

7. BÖLÜM

İlk kız çocuğuda başarılı olunca, Ninmah, yedi çamurdan yapılmış kapta, özenle yedi dişi bebek için karışımı hazırladı, gene 7 rahime kondu, ve 7 kız dünyaya geldi. Enki, bunlar bir arada büyüsünler, çiftleşsinler ve ilkel işçiler çoğalsın diyordu. Adamu ile Tiamat ise ayrıcalıklıydı, onlar ilk örneklerdi ve onları koruyorlardı. Enki dediki: Bunları ( Adamu ile Tiamat) Edin'e götürelim (Edin en gelişmiş Annunaki şehri, kutsal kitaplardaki EDEN yani Cennet) herkes eserimizi görsün, neyi başardığımızı görsün. Ve böylece Edine götürüldüler.
Bu arada dünyaya Nibirrudan inenler arsında dünyanın hikayesini yazacak iki kişi daha vardı. Enlilin, kendisi gibi savaşçı, asker oğlu Ninurta ve Enkinin, kendisi gibi bilge oğlu Marduk. Dünyanın bu gününü yaşamlarıyla bire bir oluşturanlardır bunlar. Bunların hikayelerini burda yazamam, çok ama çok uzun olur, ama nerde okuyacağınızı söyleyeceğim.
Bu eser Edinde resmen sergileniyordu, herkes yaratılan bu yeni türü merak edip görmeye geliyordu. Enlil bunları görünce hoşnutsuzluğu biraz azaldı, Ninurta, Marduk herkes bu türü görmeye geldi. Herkes şaşkınlıkla bu yeni türü izledi, ve harika buldular.
Mastaki İgigiler, dünyadaki Nefilimler umutlanmışlardı. Onların yerine çalışacak ilkel işçiler geliyordu. 
Çocukların belli zamanda olgunlaşması bekleniyordu, ve zamanı gelince bir araya koydular, çiftleşmelerini sağlamaya çalıştılar. Sürekli gözlemliyorlardı. Çok zaman olmasına rağmen kadınlar bi türlü hamile kalmıyordu. Çiftleştiklerini görmüşlerdi halbuki. Hiç bir dişide hamilelik belirtisi olmadı. Tamamı kısır çıktı. Enki ve Ninmah sürekli tartışıyor, sebebini bulmaya çalışıyorlardı.
Enki ve Ninmahla beraber çalışan Ningişzidda'da sürekli deneyler yapıp sorunu bulmaya çalıuşıyordu. Annunakilerin ve yeni türün kromozom yapısını incelemeye başladılar.
Şimdi burda kromozomlar üzerine bilimsel veriler yazmak lazımda, benim o kadar bilimsel anlatacak brikimim yok. İsteyen internetten araştırsın. Ningişizadda, kromozom dizilimlerini inceledi, ve insanda üreme olayının gerçekleşmemmesinin sebebini buldular. Olması gereken iki gen, yeni üretilenlerde yoktu. x ve y genleri yoktu, bu sebeple üreme becerileri yoktu.
Hepsi korkuya kapıldı, çünkü çalışanlar ümitle bu yeni türün çoğalıp işlerini devralmalarını bekliyordu. Heryerde isyanlar çıkmaya başlamıştı. Yeryüzünde kaos başlamıştı. Bu işçi türü üzerinde başarı mutlaka sağlanmalıydı..
İşte tam bu zamanda, Ningişzadda bir fikirle geldi, ve bunu denemeye karar verdiler. Enki, Ninmah, Adamu ve Tiamat bir ofaya toplandı. Tabletlerde, Nimgişizadda bunların üzerine derin bir uyku indirdi diye yazıyor, yani bildiğiniz narkoz. Dördünüde uyutan Ningişizadda, Enkinin kaburgasından aldığı geni, Adamunun kaburgasına nakletti. Ve Ninmahtan aldığınıda Tiamata nakletti. Böylece eksik kromozomların tamamlanacağını umdular.
Ve din kitaplarındaki, Ademin kaburgasından havva yaratıldı söyleminin aslının ne olduğunuda sizlerde öğrenmiş oldunuz.
Ningişizadda daha sonnra kontroller yaptı ve sevinçle bağırdı: oldu, onların yaşam ağaçlarına iki dal daha eklendi..
Ninmah onların edine götürülüp, ağaçlar ve meyce bahçeleri arasında serbestçe dolaşmalarınz aizin verilmesini istedi. Birbirlerini bilsinler, ve bize ilkel işçiler üretsinler..
Böylelikle Adamu ve Tiamat Edinde yani cennette dolaşmaya başladılar, ve cinselliği öğrendiler. (Din kitaplarında, ayıp yerleri göründü diye yazar bu olay için, yani cinselliği bilmeleri için.)
Burda şöyle bir açıklama yapmam lazım, bu üretilenler, çok akıllı değillerdi, yani bildiğiniz hayvanın bir üstü idiler. Ama zekasızda değillerdi, kendilerinin hayvanlardan farklı olduklarını anlayabiliyorlardı. Bu sebeple, kendisini hayvanlardan ayırmak için, Tiamat yapraklardan kendisine giysi yapmış ve cinsel organını gizlemişti. Din kitaplarındada bu olay anlatılır.
Edinde ağaçlar arasında , gölgelerde gezinen Enlilin karşıısna birden bire bunlar çıktılar. Çok şaşırdı Enlil, ve önlerindeki yapraklarıda görünce şaşkınlığı artı, ''Bunlarda nedir böyle diye söylendi'' ve açıklama yapması için Enkiyi çağırdı. Enki, Enlile üreme meselesini anlatmak zorunda kaldı. Başka türlü çoğaltmamız çok zordu ve kendi başlarına üreyebilmelerini sağladık.
Enlil çok öfkelendi, Yaratıcılar olmak biizm ne haddimize diye bağırdı. Sakın onlara bizim yaşam devrelerimizide vermiş olmayasınız diye bağırdı. Annunakilerin uzun yaşamını kastediyordu. Ningişizaddayı çaırtı Enki, o Enlile açıklama yaptı. Ningişizadda, efendim Enlil dedi, onlara üremeyi bilme verildi, ama uzun yaşayış dalı onların özüne eklenmedi.
Burda birşey daha açıklamam lazım. Enki bir çok resimde, gövdesi yılan olarak çizilmiştir. Sembölü yılandır. Sarmal dna mız iki yılanın birbirine sarılması gibidir. Enki bunun üzerine çalışmalar yapıp, üremelerinii sağladığı için, ona bu ünvan verilmiş olabilir diye düşünüyorum. Enki, bu gün tıp' pında sembölüdür
Enlil çok öfkeliydi, resmen Tanrılığa soyunmuşlardı, varolan bir türü çalışabilir hale getirmek başka, bir tür yaratmak ve ona bilgi bahşetmek çok başkaydı, bu Tanrı rölüne soyunmaktı.
Öte yandan Enki ve Ninmah, Nibirunun felaketinin önelenebilmesi için bunu yaptıklarını anlatmaya çalıştılar.
O zaman nerde ihtiyaç duyuluyorsa oraya gitsinler. Ne için yaratıldılarsa onu yapsınlar diye gürledi Enlil. Ve Adamu ve Tiamat, Edinden alınıp, Abzuya yollandı...
Kitabınızda geçen, ve şeytan olduğu söylenen kişi, yani yılan olarak Tiamatı ayartan kişi Enki'dir. Yasak elma, Annunakilerin bilgilerinin çok azda olsa bir kısmının bunlara öğretilmiş olmasını temsil eder. Cennetten kovulma hikayesinin aslı budur. Ve belki çok üzüleceksiniz, hayal kırıklığı yaşayacaksınız, ama, gördüğünüz gibi bahsedilen cennet, yukarda bi yerde değil, bizzat bu dünyda var idi. Öldükten sonra gideceğiniz cennet maalesef yok..O Edindi, Annunakilerin cennet haline getirdikleri bir şehirleri idi..
yarın çok hızlı bir anlatımla, olayı, yarın yada öbürgün bitireceğim. Sonrada kendi çıkarımımı yazacağım, daha sonra ara ara, Annunakilerin çocuklarının bu dünya üzerindeki hikayelerini gene tabletlerden yazavağım..Şimdilik öpüldünüz..

RESİMLER: 1.resim, Enki yılan şeklinde resmedilmiş, dna dizilimini ayarlıyor, ve Adamu ile Tiamata üreyebilme yeteneği veriyor, bu sebeple din kitaplarında yılan olarak anlatılıyor, ve şeytan olduğu söyleniyor...2. RESİM.: İnsandaki DNA dizilimi, birbirine dolanmış iki yılanı andırıyor...3. RESİM: Bu günkü tıp sembölü..Enkiden hatıra..

Otomatik alternatif metin yok.
Görüntünün olası içeriği: yazı

0
0
0
Yorum Yaz